Oferujemy profesionalne wykonanie następujących prac:   


 

Budowa i remont dróg: ukladanie-kostki-brukowej-2-bruk-bet.jpg

z kostki, z tłucznia, z gruzu,  z płyt "jumbo"    

Prace brukarskie:

układanie kostki betonowej, kostki granitowej, układanie chodników,          
brukowania parkingów, wykładania kostką tarasów, układanie

artystyczne kostki według wzoru klienta, stawianie krawężników,

stawianie obrzeży, palisad.   
WP_20141030_001.jpg

   

Praca sprzętem oraz roboty ziemne: 

koparką, równiarką, walcem drogowym. Transport kruszyw, piasku, żwiru.                                                           
Wykopy pod przyłącza, fundamenty, wykopy pod obiekty budowlane,   

wymiana gruntu, niwelacje terenu, utwardzanie nawierzchni, zagęszczanie.  
Wykopy pod sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną  

i telekomunikacyjną szamba,baseny, oczka wodne,​ korytowanie pod parkingi,           

   

Rozbiórki i wyburzenia. b1.jpg